HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGUYỄN BỈNH KHIÊM: KHÁC BIỆT TẠO NÊN CHẤT LƯỢNG!
10/09/2018 1729

Xây dựng từ năm 1993, đến nay, sau 25 năm phát triển Hệ thống Giáo dục Chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy đã khẳng định được vị trí của mình trong niềm tin của phụ huynh và học sinh. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Hệ thống luôn không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục dựa trên phương châm giáo dục, mục tiêu giáo dục và các giá trị cốt lõi.