Dự án

  • Gym1
  • Gym12
  • Gym3
  • Gym3

Đối tác

HỆ THỐNG TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY

  • Số 6 Trần Quốc Hoàn, Phường dịch vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • 04.22 431 355
  • htgd.nguyenbinhkhiem@gmail.com
  • https://www.facebook.com/htgdnguyenbinhkhiem