• SINH ĐỘNG, THÚ VỊ VÀ BỔ ÍCH VỚI NHỮNG GIỜ HỌC NGOẠI KHÓA
    05/09/2015

    Với phương châm xây dựng một môi trường giáo dục thân thiện - “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy không chỉ chú trọng trong việc xây dựng những giờ học trên lớp mà còn rất chú trọng đến  việc xây dựng những tiết học ngoại khóa cho học sinh các cấp:Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.