• HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGUYỄN BỈNH KHIÊM: KHÁC BIỆT TẠO NÊN CHẤT LƯỢNG!
  10/09/2018

  Xây dựng từ năm 1993, đến nay, sau 25 năm phát triển Hệ thống Giáo dục Chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy đã khẳng định được vị trí của mình trong niềm tin của phụ huynh và học sinh. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Hệ thống luôn không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục dựa trên phương châm giáo dục, mục tiêu giáo dục và các giá trị cốt lõi. 

   

   

 • QUYỀN TỰ CHỦ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG – YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA MỘT NHÀ TRƯỜNG
  17/04/2018

  Con người là sản phẩm của tạo hóa, là sản phẩm tuyệt vời nhất trong tất cả những thứ tuyệt vời nhất mà thiên nhiên, trong hàng triệu, triệu năm đã tạo ra trên trái đất này. Con người là tượng trưng cho sự sáng tạo của thiên nhiên và của nhân loại. Cho nên, Nhà trường phải là một nơi hoạt động sáng tạo nhất trong những cơ sở hoạt động sáng tạo. Muốn có sáng tạo, nhà trường phải được quyền và có quyền tự chủ.