HỌC SINH HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGUYỄN BỈNH KHIÊM THAM GIA THAM QUAN TRẢI NGHIỆM NGHÊ NGHIỆP

Ngày 25/11/2016, học sinh trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có buổi tham quan trải nghiệm nghề nghiệp vô cùng thú vị tại Công ty Cổ phần Thuận Đức.

Bên cạnh hoạt động học tập tại trường, tại các trung tâm trải nghiệm sáng tạo, Hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm còn chú trọng hoạt động tham quan nhằm giúp học sinh có cơ hội và điều kiện tiếp xúc với hoạt động lao động sản xuất. Ngày 25/11/2016, học sinh trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tham gia trải nghiệm các quy trình sản xuất tại công ty cổ phần Thuận Đức (cơ sở sản xuất bao bì thân thiện với tự nhiên).

Thông qua hoạt động trải nghiệm, các bạn học sinh có hướng nhìn nhận thực tế hơn, hiểu rõ hơn về ý nghĩa của công tác hướng nghiệp cho thanh niên nói chung và học sinh phổ thông nói riêng. Từ đó, các bạn có nhận thức, thái độ đúng đắn với công tác hướng nghiệp, tích cực tham gia vào hoạt động hướng nghiệp do nhà trường tổ chức.

Admin
  • Bình luận của bạn
  •  

Thư viện ảnh

Kết nối cộng đồng