HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐỔI NGUYỆN VỌNG XÉT TUYẾN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017

Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, từ ngày 9/7/2017 đến ngày 11/7/2017, thí sinh sẽ thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

     Nhằm giúp thí sinh nắm được các bước điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (với phương thức điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến) dưới đây là hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2017.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Bước 2: Chọn chức năng “Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh” từ menu “Hệ thống”

Bước 3: Sửa nguyện vọng theo yêu cầu “Sửa thông tin nguyện vọng”

sau khi màn hình “Sửa nguyện vọng” hiển thị, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn muốn thay đổi.

Xóa nguyện vọng

Để xóa một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút “Xóa” trên màn hình “Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh”.

Sau khi popup xác nhận xóa xuất hiện, nếu muốn xóa nguyện vọng, thí sinh nhấn nút “OK”, ngược lại nhấn nút “Cancel”

Thay đổi thứ tự nguyện vọng

Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhấn nút mũi tên để di chuyển nguyện vọng

Bước 4: Sau khi chỉnh sửa xong và nhấn nút “Lưu thông tin”, thí sinh sử dụng đúng số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký soạn tin theo cú pháp:

-TSO gửi 8062 (đối với nhà mạng Viettel)

-TSO gửi 6058 (đối với nhà mạng khác)

Hệ thống trả về 1 tin nhắn có mã xác thực OTP

Bước 5: Thí sinh nhập mã xác thực

Bước 6: Sau khi bấm “Xác nhận đăng ký”, hệ thống yêu cầu xác thực một lần nữa xem thí sinh có chắc chắn thực hiện không

Bước 7: Sau khi bấm “OK” dữ liệu thay đổi được lưu vào hệ thống, bấm “Cancel” để hủy bỏ chỉnh sửa.

     Thí sinh có thể truy cập vào link dưới đây của Bộ Giáo dục & Đào tạo để xem hướng dẫn chi tiết về điều chỉnh nguyện vọng Đại học, Cao đẳng năm 2017: http://hanoi.edu.vn/tuyen-sinh-dh-cd/huong-dan-thi-sinh-doi-nv-dkxt-dai-hoc-cao-dang-nam-2017-c533-5286.aspx

 

Admin
  • Bình luận của bạn
  •