Lịch công tác tuần từ 08/05 - 15/05/2017

TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 08/5 đến 14/5/2017)

Thứ

SÁNG

CHIỀU

HAI

08/5

- 7h15 đến 7h45: Chào cờ (HS khối sáng). Trao giấy chứng nhận HS đạt giải thi HSG các cấp (tại sân trường)

- 8h30: Giao ban lãnh đạo hệ thống (P.710)

- 10h00: Giao ban VP CTHĐQT (P.710)

- Cô Hòa làm việc tại Vĩnh Yên

- 14h15: Họp G.vụ và G.thị cấp 2, 3 (P.312)

- 15h00: Giao ban Tiểu học (P.101)

- 15h15: Họp lãnh đạo cấp 2, 3 (P.312)

- 16h30: Chào cờ (HS K10). Trao giấy chứng nhận HS đạt giải thi HSG các cấp (tại sân trường)

BA

09/5

- Thầy Nam làm việc tại Vĩnh Yên.

- 8h00: HS Tiểu học làm bài kiểm tra HKII môn Toán và Đọc thành tiếng.

- 14h00: Chấm bài kiểm tra Toán (Thư viện T6)

- Thi HK II K10 môn Toán, Anh. 

- 16h00: Họp CLB sáng tạo

- 16h15: Tiểu học sinh hoạt CM tổ, khối.

10/5

- 8h00: HS Tiểu học làm bài kiểm tra HKII môn Tiếng Việt.

- Các bộ phận hoàn thành hồ sơ chuẩn bị đón đoàn kiểm tra.

- 13h30: Chấm bài kiểm tra Tiếng Việt (Thư viện T6)

- 15h00: Họp BTC chương trình Lễ tri ân và trưởng thành cho HS K12 (P.312)

- 16h00: Thầy Hòa, Nam, Mỹ kiểm tra công tác chuẩn bị Ngày hội Tiếng Anh.

NĂM

11/5

- 7h30 đến 9h25: Ngày hội Tiếng Anh của HS Tiểu học và THCS (tại sân trường)

- 9h00: Khai trương Nhà thể chất tại TT TNST Vĩnh Yên (thầy Hòa dự, ban TNST chuẩn bị tổ chức).

- 9h00: Tiểu học đón HS trường MN Happy Smile sang tham quan.

- 15h15: Họp GVCN&QL khối THPT (P.307)

- 16h00: Họp chi bộ Đảng tại P.307 (mời toàn thể các đ/c đảng viên dự)

- 16h15: Họp GVCN&QL khối THCS chuẩn bị họp CMHS cuối năm học (P.209)

SÁU

12/5

- 7h15: HS K7 học TNST tại Vĩnh Yên.

- 8h30: Họp mặt CLB Thủ lĩnh tại Thư viện T8 (thầy Hòa dự).

- Cô Hòa làm việc tại Vĩnh Yên.

- 14h00: Sở GD kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học.

- 16h00: Các tổ, khối Tiểu học họp xét thi đua.

BẢY

13/5

- Lớp trải nghiệm lớp 1

- 16h00: Thầy Nam kiểm tra công tác chuẩn bị họp CMHS K11.

CN

14/5

- 8h30: Họp CMHS K11 tại lớp theo yêu cầu đổi mới. 

 

 

Admin
  • Bình luận của bạn
  •  

Thư viện ảnh

Kết nối cộng đồng