Miễn thi ​​​​​

angel Trước kỳ thi học kỳ
- Tí: Sao hôm nay mày buồn vậy?
- Tèo: Thầy bảo tao được miễn thi môn Tóan.
- Tí: Vậy thì vui chớ sao buồn?
- Tèo: Miễn thi là ko được thi đó.
- Tí: Trời!!

Nguồn: http://www.truyencuoihay.vn/

Admin
  • Bình luận của bạn
  •  

Thư viện ảnh

Kết nối cộng đồng