Thi cử và chơi bóng khác nhau thế nào?

Khi bạn chơi bóng xuất sắc không có nghĩa là bạn sẽ đạt thành tích học tập cao và lý do là đây. ^^

Nguồn: 24h.com.vn

admin
  • Bình luận của bạn
  •  

Thư viện ảnh

Kết nối cộng đồng