• HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO

   NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY

   Trường Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

   Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

  Báo chí

  • [VN EXPRESS] Trường tư vay tiền trả lương cho giáo viên
  • Thứ tư, 18/03/2020

   [VN EXPRESS] Trường tư vay tiền trả lương cho giáo viên

   Để có thể xoay đủ tiền chi trả lương, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã vay tiền ngân hàng. Một số giáo viên thấy nhà trường khó khăn đã vận động gia đình cho nhà trường vay. "Có cô giáo xin chỉ nhận nửa tháng lương, nhưng tôi bảo cô nhận đủ, trước mắt là trong tháng 2 và 3. Trường hợp phải nghỉ học kéo dài, nhà trường sẽ tính toán tiếp", thầy Hòa nói.

  • [VN EXPRESS] HIỆU TRƯỞNG THAY ĐỔI SAU 10 NĂM CHẠY THEO THÀNH TÍCH
  • Thứ tư, 27/11/2019

   [VN EXPRESS] HIỆU TRƯỞNG THAY ĐỔI SAU 10 NĂM CHẠY THEO THÀNH TÍCH

   "10 năm đầu sau khi xây trường, tầm nhìn của tôi chỉ đến trường công là hết. Tôi luôn đặt mục tiêu cố gắng được như họ, muốn tỷ lệ học sinh khá, giỏi cũng đạt 60-70%, đến màu cửa sổ tôi cũng cho sơn giống trường công"

  Tư vấn online 0987.266.630