• HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO

   NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY

   Trường Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

   Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

  THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY

  Trường chúng tôi dành riêng cho việc dạy học sinh qua những kinh nghiệm học tập tích cực để các em sẽ thành công ở trường tiểu học.