• HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO

   NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY

   Trường Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

   Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

  Tin tức - Sự kiện

  THÔNG BÁO V/v tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020

 • Thứ hai, 09:53 Ngày 03/08/2020
 • Nhằm cụ thể hóa phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Chương trình phối hợp số 898/CTr-BGDĐT-TWĐTN giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2019-2020; Thực hiện Kế hoạch số 475- KH/TWĐTN-TNTH ngày 28/4/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức), Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo về việc tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020, cụ thể như sau:

  I. ĐỐI TƢỢNG, CÁCH THỨC THAM GIA, THỜI GIAN TỔ CHỨC

  1. Đối tƣợng tham gia Cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người (viết tắt là “Tác giả”) là công dân có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, không quá 35 tuổi (tính đến ngày 30/9/2020).

  2. Cách thức tham gia Tác giả gửi bộ hồ sơ dạng file được soạn thảo trên phần mềm Microsoft Word (.docx, .doc) tới địa chỉ email trithuctrevigiaoduc@gmail.com, gồm các tài liệu bắt buộc:

  - Bản đăng ký theo mẫu của chương trình (kèm theo Thông báo này).

  - Bản tóm tắt về công trình, sáng kiến (không quá một trang giấy A4).

  - Bản toàn văn và các phụ lục, hình ảnh, video clip minh họa, bản vẽ kỹ thuật kèm theo (nếu có).

  3. Thời gian tổ chức chƣơng trình

  - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 05/6/2020 đến ngày 30/9/2020.

  - Bình chọn hàng tháng tại website https://www.trithuctre.doanthanhnien.vn: từ ngày 05/6 - 30/10/2020.

  - Chấm sơ khảo và công bố các công trình, sáng kiến lọt vào chung khảo (tối đa 15 công trình, sáng kiến): trước ngày 06/11/2020 (Thứ 6).

  - Chấm chung khảo và Lễ trao giải: dự kiến 14/11/2020 (Thứ 7). 2

  II. NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, GIẢI THƢỞNG

  1. Nội dung và yêu cầu về công trình, sáng kiến Các công trình, sáng kiến tham gia chương trình thuộc 3 nhóm nội dung, cụ thể như sau:

  - Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập: Phạm vi nội dung công trình, sáng kiến có thể là từng môn học, bậc học, lứa tuổi hoặc nhiều môn học, bậc học, lứa tuổi; hoặc trong phương pháp giảng dạy; hoặc phương pháp học tập, tiếp thu kiến thức hiệu quả; khuyến khích các phương pháp giảng dạy trực tuyến, học từ xa.

  - Sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu: Các công cụ mới - chưa từng có trên thị trường hoặc các sáng chế cải tiến, thể hiện tính ưu việt so với các công cụ hiện đang áp dụng trong môi trường giáo dục.

  - Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục: Các công trình nghiên cứu đưa ra các giải pháp cụ thể, có giá trị thực tiễn cao.

  2. Tiêu chí đánh giá, xét chọn trao giải thƣởng - Tính mới:

  + Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu; tác phẩm khoa học) chưa từng được công bố bởi tác giả khác.

  + Các sáng chế công cụ phải có tính mới, trình độ sáng tạo, chưa từng được tác giả khác nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế đối với sáng chế mới; giải pháp kỹ thuật trong sáng chế của tác giả phải khắc phục các hạn chế, thiếu sót của giải pháp gần giống nhất.

  - Tính khả thi:

  + Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu; tác phẩm khoa học) phải có khả năng áp dụng được trong thực tiễn, giải quyết được vấn đề cấp thiết đang diễn ra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại địa phương hoặc cả nước hiện nay. + Sáng chế công cụ phải có khả năng sản xuất công nghiệp, hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học và thực hành, thí nghiệm của giáo viên, học sinh. - Không vi phạm pháp luật của Việt Nam. Không có tranh chấp về bản quyền với các cá nhân, tổ chức khác. 3. Cơ cấu giải thƣởng 3.1. Các giải thưởng chính Trên cơ sở đề xuất của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho tối đa 15 công trình, sáng kiến được vào vòng chung kết, trong đó: - Giải thưởng “Tri thức trẻ vì giáo dục” được trao tặng cho tối đa 05 công trình, sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu. Phần thưởng gồm: Kỷ niệm chương “Tuổi 3 trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tiền thưởng: 100.000.000đ/01 công trình, sáng kiến. - Ngoài tối đa 05 công trình, sáng kiến được Giải thưởng “Tri thức trẻ vì giáo dục”, các công trình còn lại được vào Vòng Chung kết sẽ được trao Giải thưởng “Cống hiến”. Phần thưởng gồm: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tiền thưởng: 10.000.000đ/01 công trình, sáng kiến. 3.2. Các giải thưởng phụ - Dành cho tác giả: + Hồ sơ được bình chọn cao nhất mỗi tháng được lựa chọn vào vòng sơ khảo đồng thời nhận được tiền thưởng trị giá 2.000.000đ. - Dành cho tập thể: + Tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có nhiều hồ sơ hợp lệ gửi tham gia chương trình nhất: 5.000.000đ. + Đoàn trường có nhiều hồ sơ hợp lệ gửi tham gia chương trình nhất: 5.000.000đ. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tổ chức họp báo triển khai Chương trình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc triển khai Cuộc thi trên các kênh báo, đài, mạng xã hội; chỉ đạo cơ sở tập trung công tác tuyên truyền, triển khai Chương trình. - Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sơ khảo, chung khảo xét chọn các công trình, sáng kiến để trao giải thưởng. - Tổ chức tổng kết 5 năm tổ chức Chương trình; gặp gỡ các tác giả đạt giải thưởng qua các năm; xây dựng các phương án tổ chức Chương trình trong giai đoạn tiếp theo. - Phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức“Hành trình Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020 dành cho các đơn vị báo chí. - Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức Hội thảo triển khai Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020 tại một số đơn vị với hình thức phù hợp. 2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc - Tập trung tuyên truyền, triển khai sâu rộng về Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020 trên các kênh thông tin đại chúng tại: báo, đài tại địa phương; website, fanpage tỉnh, thành đoàn, trên nội san của đơn vị. - Chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo các trang thiết bị cần thiết, phối hợp với Ban Tổ chức Chương trình trong công tác tổ chức Hội nghị, Hội thảo trực tuyến. 4 - Phát hiện, vận động các cá nhân, tập thể có công trình, sáng kiến để giới thiệu xét trao giải thưởng; phấn đấu mỗi tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu ít nhất 05 công trình, sáng kiến, riêng thành đoàn Hà Nội, thành đoàn TP. Hồ Chí Minh giới thiệu ít nhất 10 công trình, sáng kiến. - Giới thiệu cho đoàn viên, thanh niên về các công trình, sáng kiến tham gia chương trình (trên website: https://www.trithuctre.doanthanhnien.vn) và thông tin cho đoàn viên, thanh niên tham gia bình chọn các công trình, sáng kiến tiêu biểu. - Tổ chức các hoạt động tuyên dương các công trình, sáng kiến tiêu biểu; vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ nhân rộng, phát huy các công trình, sáng kiến có ứng dụng thực tiễn tại đơn vị; giúp đỡ các trí thức trẻ tiếp tục phát huy tại địa phương, đơn vị. * Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Đơn vị thường trực Chương trình“Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020 - Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, số 64 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, điện thoại: 0948.788.837 (trong giờ hành chính), email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

  Bài viết liên quan
  Tư vấn online 0987.266.630