LỚP NHIẾP ẢNH GIA

Lớp nhiếp ảnh gia là một trong những hoạt động trải nghiệm sáng tạo của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm hè này. Ngoài lớp " NHIẾP ẢNH GIA" còn có rất nhiều lớp khác cho các bạn học sinh đăng ký, như lớp học cắm hoa, trang điểm, diễn viên v.v...

 

admin
  • Bình luận của bạn
  •  

Thư viện ảnh

Kết nối cộng đồng