• HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO

   NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY

   Trường Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

   Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

  Tuyển dụng

  • TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ BẾP CHÍNH (TRƯỜNG TIỂU HỌC)
  • Thứ hai, 11/03/2024

   TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ BẾP CHÍNH (TRƯỜNG TIỂU HỌC)

   Căn cứ quy mô phát triển của Hệ thống các trường Nguyễn Bỉnh Khiêm trong năm 2024 và các năm tiếp theo, HỆ THỐNG TRƯỜNG CLC NGUYỄN BỈNH KHIÊM CẦU GIẤY, Tuyển dụng vị trí BẾP CHÍNH (TRƯỜNG TIỂU HỌC), cụ thể như sau:

  • TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ IT HELPDESK
  • Thứ hai, 11/03/2024

   TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ IT HELPDESK

   Căn cứ quy mô phát triển của Hệ thống các trường Nguyễn Bỉnh Khiêm trong năm 2024 và các năm tiếp theo, HỆ THỐNG TRƯỜNG CLC NGUYỄN BỈNH KHIÊM CẦU GIẤY, Tuyển dụng vị trí IT HELPDESK, cụ thể như sau:

  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH
  • Thứ hai, 11/03/2024

   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

   Căn cứ quy mô phát triển của Hệ thống các trường Nguyễn Bỉnh Khiêm trong năm 2024 và các năm tiếp theo, HỆ THỐNG TRƯỜNG CLC NGUYỄN BỈNH KHIÊM CẦU GIẤY, Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tài chính, cụ thể như sau:

  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TIỀN LƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH
  • Thứ hai, 19/02/2024

   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TIỀN LƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH

   Căn cứ quy mô phát triển của Hệ thống các trường Nguyễn Bỉnh Khiêm trong năm 2024 và các năm tiếp theo, HỆ THỐNG TRƯỜNG CLC NGUYỄN BỈNH KHIÊM CẦU GIẤY, Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tiền lương và Chính sách, cụ thể như sau:

  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN BỘ MÔN
  • Thứ tư, 17/01/2024

   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN BỘ MÔN

   Căn cứ quy mô phát triển của Hệ thống các trường Nguyễn Bỉnh Khiêm trong năm 2024 và các năm tiếp theo; chuẩn bị đội ngũ nhân sự cho các trường mới NBK Rubic, NBK Tây Hồ. Hệ thống trường CLC Nguyễn Bỉnh Khiêm xin thông báo thông tin tuyển dụng giáo viên các bộ môn: Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Công nghệ.

  Tư vấn online 0987.266.630