• HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO

   NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY

   Trường Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

   Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

  Báo chí

  • [VN EXPRESS] HIỆU TRƯỞNG THAY ĐỔI SAU 10 NĂM CHẠY THEO THÀNH TÍCH
  • Thứ tư, 27/11/2019

   [VN EXPRESS] HIỆU TRƯỞNG THAY ĐỔI SAU 10 NĂM CHẠY THEO THÀNH TÍCH

   "10 năm đầu sau khi xây trường, tầm nhìn của tôi chỉ đến trường công là hết. Tôi luôn đặt mục tiêu cố gắng được như họ, muốn tỷ lệ học sinh khá, giỏi cũng đạt 60-70%, đến màu cửa sổ tôi cũng cho sơn giống trường công"