• HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO

   NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY

   Trường Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

   Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

  Tuyển dụng

  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BẾP PHỤ
  • Thứ ba, 14/05/2024

   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BẾP PHỤ

   Căn cứ quy mô phát triển của Hệ thống trường CLC Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Hệ thống các trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội tuyển dụng Nhân viên Bếp phụ.

  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BẾP CHÍNH
  • Thứ ba, 14/05/2024

   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BẾP CHÍNH

   Căn cứ quy mô phát triển của Hệ thống trường CLC Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Hệ thống các trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội tuyển dụng Nhân viên Bếp chính.

  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LAO CÔNG TRƯỜNG HỌC
  • Thứ ba, 14/05/2024

   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LAO CÔNG TRƯỜNG HỌC

   Căn cứ quy mô phát triển của Hệ thống trường CLC Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Hệ thống các trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội tuyển dụng Nhân viên Lao công trường học.

  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRƯỜNG HỌC
  • Thứ ba, 14/05/2024

   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRƯỜNG HỌC

   Căn cứ quy mô phát triển của Hệ thống trường CLC Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Hệ thống các trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội tuyển dụng Bảo vệ trường học.

  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LỄ TÂN - HÀNH CHÍNH
  • Thứ ba, 14/05/2024

   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LỄ TÂN - HÀNH CHÍNH

   Căn cứ quy mô phát triển của Hệ thống trường CLC Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Hệ thống các trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội tuyển dụng Nhân viên Lễ tân - Hành chính.  

  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
  • Thứ ba, 14/05/2024

   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

   Căn cứ quy mô phát triển của Hệ thống trường CLC Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Hệ thống các trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội tuyển dụng Nhân viên Kế toán.

  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THƯ VIỆN
  • Thứ ba, 14/05/2024

   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THƯ VIỆN

   Căn cứ quy mô phát triển của Hệ thống trường CLC Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Hệ thống các trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội tuyển dụng Nhân viên thư viện.

  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN Y TẾ TRƯỜNG HỌC
  • Thứ ba, 14/05/2024

   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN Y TẾ TRƯỜNG HỌC

   Căn cứ quy mô phát triển của Hệ thống trường CLC Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Hệ thống các trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội tuyển dụng Nhân viên Y Tế trường học.

  • TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ BẾP CHÍNH (TRƯỜNG TIỂU HỌC)
  • Thứ hai, 11/03/2024

   TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ BẾP CHÍNH (TRƯỜNG TIỂU HỌC)

   Căn cứ quy mô phát triển của Hệ thống các trường Nguyễn Bỉnh Khiêm trong năm 2024 và các năm tiếp theo, HỆ THỐNG TRƯỜNG CLC NGUYỄN BỈNH KHIÊM CẦU GIẤY, Tuyển dụng vị trí BẾP CHÍNH (TRƯỜNG TIỂU HỌC), cụ thể như sau:

  • TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ IT HELPDESK
  • Thứ hai, 11/03/2024

   TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ IT HELPDESK

   Căn cứ quy mô phát triển của Hệ thống các trường Nguyễn Bỉnh Khiêm trong năm 2024 và các năm tiếp theo, HỆ THỐNG TRƯỜNG CLC NGUYỄN BỈNH KHIÊM CẦU GIẤY, Tuyển dụng vị trí IT HELPDESK, cụ thể như sau:

  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH
  • Thứ hai, 11/03/2024

   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

   Căn cứ quy mô phát triển của Hệ thống các trường Nguyễn Bỉnh Khiêm trong năm 2024 và các năm tiếp theo, HỆ THỐNG TRƯỜNG CLC NGUYỄN BỈNH KHIÊM CẦU GIẤY, Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tài chính, cụ thể như sau:

  Tư vấn online 0987.266.630