• HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO

   NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY

   Trường Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

   Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

  Tin tức - Sự kiện

  CHUYÊN ĐỀ: DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH, ÂM MƯU PHÁ HOẠI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

 • Thứ sáu, 11:31 Ngày 05/04/2024
 • Vừa qua, trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức chương trình tuyên truyền "Diễn biến hòa bình, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch" dành cho học sinh khối 10, khối 11.

  Hiện nay, thế giới đang bước vào thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực xã hội. Với chủ trương làm bạn với tất cả các quốc gia, dân tộc, Việt Nam đã thiết lập quan hệ với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy vậy, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng đối với nước ta không thay đổi, trái lại ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Chúng triệt để lợi dụng những thành tựu cách mạng khoa học - công nghệ, khai thác không gian mạng để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu, độc hại, bịa đặt hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, từng bước thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Qua đó, nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước đưa nước ta đi theo quỹ đạo của các nước phương Tây.

  Chương trình đã nhận được sự chú ý và quan tâm của các bạn học sinh. Đây là chương trình quan trọng và cần thiết trong việc giáo dục “Dạy học sinh nên người” của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm được tổ chức thường xuyên cùng các chương trình “Giáo dục lối sống”.

  Bài viết liên quan
  Tư vấn online 0987.266.630