• HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO

   NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY

   Trường Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

   Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

  Tin tức - Sự kiện

  DIỄN ĐÀN VỀ VỊ TRÍ VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY

 • Thứ bảy, 11:15 Ngày 23/03/2024
 • Thực hiện kế hoạch của Thành Đoàn Hà Nội, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức "Diễn đàn về vị trí vai trò trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn cách mạng hiện nay" trong cấp Chi đoàn và Đoàn trường.

  Thanh niên là một bộ phận rất quan trọng của xã hội, giữ vị trí và vai trò hàng đầu trong dựng nước và giữ nước. Tuy nhiên không phải lúc nào xã hội và các cấp ủy đảng cũng có nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của thanh niên và tầm quan trọng của công tác lãnh đạo đoàn thanh niên. Có nơi, có lúc các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên chưa thực sự nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của thanh niên và công tác thanh niên. Coi thanh niên là lớp người non trẻ, “ngựa non háu đá”, không dám giao nhiệm vụ vì không tin tưởng. Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến những hạn chế, yếu kém về công tác thanh niên của Đảng là do xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí của thanh niên và tầm quan trọng của công tác lãnh đạo đoàn thanh niên của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên là một yếu tố rất quan trọng để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên và Đoàn thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Phong trào thanh niên luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, qua đó thanh niên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Do đó, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên và Đoàn thanh niên không chỉ là nhu cầu tồn tại có tính chất nguyên lý về lý luận mà còn là giải pháp thực tiễn rất quan trọng để đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào thanh niên. 

  Trước những thuận lợi và khó khăn, thanh niên Việt Nam nói chung và Đoàn trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy nói riêng đã nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và sứ mệnh của mình, nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng, trau dồi bản lĩnh đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, vươn lên làm chủ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. trước nhân dân. Đây chính là thể hiện sự đổi mới trong nhận thức của thanh niên và tổ chức Đoàn thanh niên hiện nay.

   

  Bài viết liên quan
  Tư vấn online 0987.266.630